The Hotel Inspector

 TV8

TV8   04:15 - 05:10

Om programmet

Alex reser tillbaka till hotellet Godolphin Arms. Men har det fortsatt att gå bra för ägarna, eller har de tvingats att stänga?