Million Dollar Listing Los Angeles

 TV8 (SE)

TV8 (SE)   05:10 - 05:55

Om programmet

Josh Altmans spratt på Joch Flagg har satt sina spår och har nu blivit väldigt personligt. James ger sig fru en årsdagsöverraskning.