American Dad

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   01:20 - 01:50

Om programmet

Stan och Steve startar ett sophanteringsföretag. Roger upptäcker Hayleys talang för biljard.