The Simpsons

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   19:00 - 19:30

Om programmet

Krustys TV-program tas ur sändning och Familjen Simpson presenterar honom för Annie, som visar sig vara hans första agent. Krustys show blir en succé måste han bestämma sig för om han ska vara lojal mot sin agent.