The Simpsons

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   06:00 - 06:25

Om programmet

Bob återvänder och sätter en djävulsk plan i verket för att försöka döda Bart.