How I Met Your Mother

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   23:40 - 00:10

Om programmet

Ted och Barney diskuterar kvinnokunskap.