How I Met Your Mother

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   18:30 - 19:00

Om programmet

Ted och Barney diskuterar kvinnokunskap.