Married With Children

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   06:45 - 07:10

Om programmet

Medan Griff riskerar dödsstraff för ett "No ma’am-prank" planerar Al att gifta sig med sin gamla flamma.