Two and a Half Men

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   04:20 - 04:45

Om programmet

Rose återvänder från England och tar genast på sig ansvaret att ta hand om den sjuke Charlie.