The Simpsons

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   12:30 - 13:00

Om programmet

Marge deltar i en föräldrakurs som går ut på att uppfostra sina barn till självständiga individer. Men kursen fungerar lite väl bra när det gäller Maggie.