Just Shoot Me!

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   06:50 - 07:15

Om programmet

Trots varningar från Elliott faller Finch för den vackra Nikki Elston och kollegorna måste rycka in.