Just Shoot Me!

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   06:00 - 06:25

Om programmet

Allvarliga konflikter på arbetsplatsen får Elliott att föreslå gruppterapi.