Last Man On Earth

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   05:15 - 05:35

Om programmet

Melissa är inlåst. De andra försöker prata med henne, men får bara elaka gliringar tillbaka. Todd och gruppen undersöker vilka mediciner som skulle kunna hjälpa henne.