Ink Master

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   08:30 - 09:30

Om programmet

Stora egon kolliderar när artisterna tvingas få sin händer smutsiga i en Team Falsh Challange. En annan Ink Master-veteran återvänder för att rensa upp i tävlingen.