The Comedians

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   04:20 - 04:40

Om programmet

De anställda måste jobba över den 4 juli med en sketch bara för att få reda på i sista sekunden att sketchen inte kommer att vara med.