F***ing Funny

 TV6 (SE)

TV6 (SE)   02:00 - 02:50

Om programmet

Här undersöks bortgången av komikerlegender och hur deras kontakt med sin publik gjort deras bortgång mer signifikant.