Lego Masters USA

 TV4

TV4   17:50 - 18:25

Om programmet

De tävlande färdigställer vardagliga objekt som har kapats på mitten.