Let's dance - resultatshow

 TV4

TV4   13:00 - 13:25

Om programmet

Resultatet av omröstningen i Let's dance redovisas.