Talang Sverige

 TV4

TV4   11:33 - 12:59

Om programmet

Pär och Samir får ta del av sin första Batra Challenge.