MasterChef

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   13:10 - 14:05

Om programmet

Deltagarna får göra en del prov som mäter deras skicklighet för att se vilka som tar sig vidare