Midsomer Murders

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   10:15 - 12:10

Om programmet

Ett helgons kvarlevor upptäcks under arkeologisk utgrävning vilket skapar motsättningar.