Extreme Makeover: Home Edition

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   06:50 - 07:40

Om programmet

Teamet hjälper familjen Oatman-Gaitan i New York. Debbie Oatman-Gaitan är ensamstående mamma till tre adoptivbarn som alla är smittade med HIV.