Paradise Hotel

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   02:45 - 03:35

Om programmet

Hela havet stormar på hotellet och nya tvister sätter fart på paktandet. En oväntad vänskap sprider oro i vargflocken. Vem går det egentligen att lita på när det har blivit dags för parceremoni?