The Blacklist

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   02:00 - 02:50

Om programmet

Medan Liz förbereder sig inför rättegången, gör Red allt för att skydda henne från Cabal.