Extreme Makeover: Home Edition

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   12:55 - 13:55

Om programmet

En diakon och hans fru bor i ett förfallet hus fullt av mögel. Hemmet är livshotande för deras son, som överlevt både leukemi och en lungtransplantation.