The Real Housewives of Atlanta

 TV3 (SE)

TV3 (SE)   11:55 - 12:55

Om programmet

Fruarna reser till Filippinerna. De ska testa zen för att försöka föra samman gruppen.