Vräkning pågår

 TV12

TV12   16:00 - 16:57

Om programmet

I Watford har en värd problem med en hyresgäst som slutat betala hyran