Vräkning pågår

 TV12

TV12   16:00 - 16:56

Om programmet

Husockupanter har tagit över en kyrka och vägrar lämna platsen. Hyresnämnden i Harrow har problem med en motsträvig hyresvärd och en hyresgäst är skyldig flera tusen i obetald hyra.