Wallander

 TV12

TV12   03:00 - 04:59

Om programmet

En prickskytt härjar och hans mål är personer som har anknytning till en juvelkupp. Wallander inser att det finns kopplingar till en kriminell organisation. När förövaren misslyckas med att skjuta de sista personerna hamnar en polisaspirant i fara.