Blue Bloods

 TV12

TV12   05:00 - 06:00

Om programmet

Frank stöter på en kommunaktivist och ifrågasätter om det verkligen var en slump eller om det var planerat. Erin hjälper Anthony att skydda hans familj gentemot en psykiskt sjuk person som anses vara farlig.