Vikings

 TV12

TV12   05:00 - 06:00

Om programmet

Ivar möter sin rival och Floke återvänder till Kattegatt. Samtidigt får Björn ett varmt välkomnande i Nordafrika.