Vikings

 TV12

TV12   02:00 - 03:00

Om programmet

Lagertha blir förrådd både hemma och utanför Kattegatt, och Björn måste hitta ett sätt att stötta den bekymrade drottningen. Floke och hans bosättare anländer till ett nytt land, men det är långt ifrån vad de förväntade sig.