Storage Wars

 TV10 (SE)

TV10 (SE)   17:30 - 18:00

Om programmet

Garden Grove är platsen för auktionen den här gången och det ligger internationella intriger i luften. Dave kan ha rånat Tutankhamons grav. Darrell kan ha startat ett nytt affärsinitiativ i Tyskland.