Yukon Gold

 TV10 (SE)

TV10 (SE)   07:40 - 08:35

Om programmet

Ken måste kalla in förstärkning när vintern plötsligt anländer. Big Al grävplaner stoppas när hans dozer plötsligt går sönder, nu är det upp till Hiro att laga den innan det är för sent.