Highway Patrol

 TV10 (SE)

TV10 (SE)   07:15 - 07:40

Om programmet

Det är en lugn kväll i en förort till Melbourne när en bil plötsligt krockar med ett annat fordon, rammar det genom ett staket, in på en tomt och sänker det i en pool.