Banged Up Abroad

 TV10 (SE)

TV10 (SE)   23:00 - 00:00

Om programmet

En gripande inblick i hur skolläraren Howard Marks blev en av världens största cannabislangare och hur hans imperium, till slut började avslöjas.