Ross Kemp: Middle East

 TV10 (SE)

TV10 (SE)   04:55 - 06:00

Om programmet

Kemp påbörjar sin resa i Gaza där han möter personer bakom våldet och besöker samhällena som hamnar mitt i striden.