Bridge Breakdown

 TV10 (SE)

TV10 (SE)   08:00 - 09:00

Om programmet

Ett team av experter mobiliserar för att riva, gräva och återvinna en 25000 tons damm byggd av betong och stål.