Highway Thru Hell

 TV10 (SE)

TV10 (SE)   02:55 - 03:50

Om programmet

En lokal räddningsfirma hälper personer som hamnat i nöd på grund av de brutal vind och väderförhållandena som råder på motorvägarna under vintern.