Mine Kings

 TV10

TV10   15:00 - 16:00

Om programmet

Mine Kings åker till Sri Lanka för att leta efter en gruva som har en väldigt sällsynt typ av safir.