Ice Road Truckers

 TV10

TV10   12:00 - 13:00

Om programmet

Darrell ringer in oväntad arbetskraft men kan denna person verkligen rå sig på de farliga vägarna?