Ross Kemp in Afghanistan

 TV10

TV10   00:00 - 01:00

Om programmet

I detta avsnitt läggs fokus på hur vardagen ser ut för en soldat, och hur det är att leva vid fronten och på militärbasen Now Zad.