Skogens fem gröna bröder

 SVT2

SVT2   17:55 - 18:00

Om programmet

Aspen. Aspen är det första trädet som upptäcker när vinden börjar blåsa. Författaren Anni Kytömäki funderar kring olika trädslag och deras olika karaktärsdrag.