Forum

 SVT2

SVT2   12:03 - 14:45

Om programmet

Företag, kapital och fastighet. DIREKT. Riksdagen debatterar skatteutskottet förslag. 14:00: Preliminärt: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.