Forum

 SVT2

SVT2   09:00 - 12:00

Om programmet

Bostäder för alla. Hur skapar man bostäder för alla? Martin Grander, fil dr i urbana studier, ger en lägesanalys. Han vill se en ny bostadssocial utredning för att få svar på hur bostadsbristen ser ut och vilka som drabbas. Arrangör: Bostadsforum. Del av en heldagskonferens. Från 3/12. 09:30: Säpo presenterar sin årsbok 2019. DIREKT. Vid seminariet berättar Säkerhetspolisen bland annat om hur hoten har förändrats, hur främmande makts aktiviteter och angrepp påverkar Sverige och hur våldsbejakande extremism har utvecklats. Med säkerhetspolischef Klas Friberg, senior analytiker Ahn-Za Hagström och senior analytiker Kennet Alexandersson. 10:15: Sveriges skogar - skydd, miljömål och avkastning. Mer än halva Sveriges yta täcks av skog och skogssektorn står för en betydande del av både BNP och export. Har vi en hållbar förvaltning av skogen och kommer miljömålen att uppnås? Med experter och riksdagspolitiker. Arrangör: Miljöpartiet. Från 18/2.