Forum

 SVT2

SVT2   09:00 - 12:00

Om programmet

Dagens sändning ägnas åt Folk och försvars rikskonferens i Sälen. 09:00: Civilt försvar i ett nytt årtionde. Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, talar. 09:30: 5G i en säkerhetspolitisk kontext. Ulf Pehrsson, policychef Ericsson, om risker och säkerhetstänkande med ny teknik som 5G. 09:45: Säker samhällskommunikation: 5G i praktiken. Med Åsa Sundberg, vd Teracom. 09:55: Reflektioner om civilt försvar och 5G. Panelsamtal med Johan Wiktorin, försvarspolitisk debattör, Linda Jerneck, ledarskribent Expressen och Henrik Malmroth, förbundsordförande Ung Vänster. 10:15: Teknikutveckling och säkerhetspolitiska doktriner. Leder teknikutveckling till samarbete eller protektionism? Dessutom om säkerhetspolitiska doktriner under omdaning. Med Johan Rockström, professor i miljövetenskap (medverkar via länk från Tyskland), Stefan Gustafsson, Rymdbolaget, Martin Ärnlöv, Svenska Röda Korset, Michael Claesson, Försvarsmakten, Hansläs mer: svt.se.