Farliga beroenden

 SVT2

SVT2   22:15 - 23:05

Om programmet

Det visar sig att ingen går att lita på och Oskaris och Kristas spaning går i stöpet. HD. Även i SVT2 11/10.