Forum

 SVT2

SVT2   12:18 - 16:00

Om programmet

Hjärnan i osynk med vår tid. Ett högt tempo, konstant stress och ständig uppkoppling får konsekvenser för hjärnan, som är skapad i en helt annan tid. Det konstaterar Anders Hansen, överläkare i psykiatri, i sin bok Skärmhjärnan. Arrangör: public service-bolagen. 13:10: Cannabis - harmlös rekreation eller farlig drog? Cannabis är en av världens mest använda droger. Effekterna på hälsa och sociala förhållanden är omdebatterade, både i Sverige och internationellt. Ny rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: Forte. 14:40: SCB:s Demokratidag - skilda världar. Om demografiska skillnader i landet, valdeltagandet i ett regionalt perspektiv och stödet för EU. Arrangör: SCB.