Forum

 SVT2

SVT2   09:00 - 12:15

Om programmet

09.00: Norrlandsfönstret - Agenda 2030. År 2015 enades världens ledare om 17 globala mål till år 2030, för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vad betyder målen på lokal nivå och hur långt har vi kommit? Annika Lindberg, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Från 5/9. 09:35: Den säkra staden - våld och vakande ögon - DIREKT. Om erfarenheter från skolattentatet i Trollhättan, ökat säkerhetsmedvetande i skolan och strategier för att skapa trygghet på sjukhus. Arrangör: DN konferens. 10:30: Ny prognos för konjunkturläget. Pressträff med Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. 11:00: Den säkra staden - våld och vakande ögon. Konferensen fortsätter. Om digitala staket för att skapa tryggare och säkrare stadsmiljö och panelsamtal om hur man skapar en säkrare handel när personal och kunder är rädda. Arrangör: DN konferens. 12:00: Politik i bokhyllan - Världen sedan 1989. Annika Ström Melin har som journalist bevakat Europa ändaläs mer: svt.se.