Flugor

 SVT2

SVT2   19:20 - 19:25

Om programmet

Giftet. Giftet. Reportageserie om trender som kommit och gått. Textat sid. 199.